Τα πολιτιστικά μας δώρα διατίθενται σε δύο σειρές, Classic και Marble, σε ανοξείδωτο ή χρυσό ανοξείδωτο χάλυβα για κάθε σειρά.

Έτσι, άπαντα τα σχέδια που ακολουθούν παράγονται σε τέσσερις κωδικούς:

1. Classic  (Ανοξείδωτος χάλυβας σε πλέξιγκλας)

2. Classic Gold  (Χρυσός ανοξείδωτος χάλυβας σε πλέξιγκλας)

3. Marble  (Ανοξείδωτος χάλυβας σε λευκό μάρμαρο Θάσου)

4. Marble Gold  (Χρυσός ανοξείδωτος χάλυβας σε λευκό μάρμαρο Θάσου)

SP/IK - SP/DK
SP/IK - SP/DK
SM/IK - SM/DK
SM/IK - SM/DK
SM/AK - SP/AK
SM/AK - SP/AK
SM/TH - SP/TH
SM/TH - SP/TH
SM/KAR - SP/KAR
SM/KAR - SP/KAR
SM/ACH - SP/ACH
SM/ACH - SP/ACH
SM/DL - SP/DL
SM/DL - SP/DL
SM/IP - SP/IP
SM/IP - SP/IP
SM/CM - SP/CM
SM/CM - SP/CM
SM/CF - SP/CF
SM/CF - SP/CF
SM/GL - SP/GL
SM/GL - SP/GL
SM/VST - SP/VST
SM/VST - SP/VST
SM/VSW - SP/VSW
SM/VSW - SP/VSW
SM/VP - SP/VP
SM/VP - SP/VP
SM/KA5 - SP/KA5
SM/KA5 - SP/KA5
SM/KS - SP/KS
SM/KS - SP/KS
SM/LEO - SP/LEO
SM/LEO - SP/LEO
SM/AGP - SP/AGP
SM/AGP - SP/AGP
SM/AGI - SP/AGI
SM/AGI - SP/AGI
SM/MT - SP/MT
SM/MT - SP/MT
SM/THF - SP/THF
SM/THF - SP/THF
SM/VRG - SP/VRG
SM/VRG - SP/VRG
SM/PG - SP/PG
SM/PG - SP/PG
SM/ATN - SP/ATN
SM/ATN - SP/ATN
SM/PS - SP/PS
SM/PS - SP/PS
SM/ERM - SP/ERM
SM/ERM - SP/ERM
SM/ATL - SP/ATL
SM/ATL - SP/ATL
SM/ERO - SP/ERO
SM/ERO - SP/ERO